Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Zygophyllaceae : Họ Quỉ kiến sầu ( họ Gai chống)

Họ Quỉ kiến sầu ( họ Gai chống) Zygophyllaceae có 3 loài ở VN nhưng tôi chỉ gặp có 2 thứ: 

1. Tribulus terrestris L. Tật lê, Gai ma vương, Gai chống, Quỉ kiến sầu nhỏ 
Cỏ mọc hoang hay thấy ở vùng Phan Rang, ai đi chân trần coi chừng đạp phải trái cây này. 


Trái có gai cứng và nhọn (2 loài có trái giống nhau) 


2. Tribulus cistoides L. Quỉ kiến sầu to 
Loài này được trồng làm kiểng vì hoa đẹp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét