Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

D4. DANH LỤC L­ƯỠNG CƯ­ - AMPHIBIA


Tên Việt Nam
Tên khoa học
Tên Việt Nam
Tên khoa học
I. BỘ KHÔNG ĐUÔI
I. ANURA
5- HỌ ẾCH NHÁI
5. RANIDAE
1- HỌ CÓC TÍA
1. DISCOGLOSSIDAE
Cóc nước sần
Ooeidozyga lima
Cóc tía
Bombina maxima
Cóc nước nhẵn
Phrynoglossus laevis
2- HỌ CÓC
2. BUFONIDAE
Chàng An đéc sơn
Rana andersoni
Cóc rừng
Bufo galeatus
Chẫu
Rana guentheri
Cóc nhà
Bufo melanostictus
ếch nhẽo
Rana kuhlii
3- HỌ NHÁI BÉN
3. HYLIDAE
Ngoé
Rana limnocharis
Nhái bén nhỏ
Hyla simplex
ếch xanh
Rana livida
4- HỌ NHÁI BẦU
4. MICROHYLIDAE
ếch suối
Rana nigrovittata
ễnh ­ương
Kaloula pulchra
ếch bám đá
Rana ricketti
Nhái bầu Béc Mơ
Microhyla berdmorei
ếch đồng
Rana rugulosa
Nhái bầu Hây Môn
Microhyla heymonsi
Hiu hiu
Rana sauteri
Nhái bầu hoa
Microhyla ornata
Chàng Đài Bắc
Rana taipehensis
Nhái bầu vân
Microhyla pulchra
6- HỌ ẾCH CÂY
6. RHACOPHORIDAE


ếch cây mép trắng
Rhacophorus leucomystax
 
Nguồn: RAS 93/102/WWF/UNDP; Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Dự án đầu t­ư VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Hồ sơ đề cử Di sản Thiên nhiên thế giới.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét