Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Desmos cochinchinensis Lour.(Hoa giẻ lông đen; Gié nam bộ)

Lá tăng sự tiết sữa.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét