Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Cananga odorata (Lamk.) Hook. f. &(Ngọc lan tây; Hoàng lan)

Tinh dầu gỗ trị giun, hạ sốt và
chữa ghẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét