Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Drynaria bonii H. Christ(Tắc kè đá bon; Ráng đuôi phụng bon; Cốt toái bổ)

Thân trị bổ thận, đau xương.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét