Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Rau cóc; Chân cua bồ cóc; nụ áo; cải đồng.(Grangea maderaspatana (L.) Poir. )

Tên Khoa học: Grangea maderaspatana (L.) Poir. Tên tiếng Anh: Tên tiếng Việt: Rau cóc; Chân cua bồ cóc; nụ áo; cải đồng.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét