Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Michelia mediocris Dandy(Giổi xanh; Giổi tanh; Sứ trung)

Hạt giúp hạ sốt và chữa đau
bụng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét