Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Desmos chinensis Lour.(Hoa giẻ thơm; Nối côi; Chập chại; Gié trung quốc; Kê trảo quả)

Hoa nấu lấy nước dùng cho phụ
nữ sinh khó. Rễ chữa lỵ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét