Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Desmos pedunculosus (A. DC.) Ban.(Hoa giẻ cánh to; Ngẵn chày; Gié có cọng)

Rễ chữa tê thấp, mụn nhọt, hạ sốt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét