Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Michelia figo (Lour.) Spreng.(Tử tiêu; Lan tiêu; Hàm tiếu)

Toàn cây chữa cảm sốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét