Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Annona reticulata L.(Bình bát)


Hạt, quả xanh, vỏ trị kiết lỵ, tả.
Lá trừ giun, chống viêm, tiêu
chảy.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét