Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Pteris multifida Poir.(Ráng sẹo gà)

Toàn cây làm thuốc trị tiêu chảy,lỵ, tẩy giun sán.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét