Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Dioscoreaceae : Họ Củ Nâu, họ Khoai ngọt
Họ Củ Nâu (họ Khoai ngọt) Dioscoreaceae có khoảng 45 loài ở Việt Nam đều là dây leo sống hàng năm, có củ dưới đất. Vào mùa nắng tất cả loài cây này đều rụi lá không tìm thấy.

Sau đây là một số loài tôi có biết:

1. Dioscorea alata L. :  Khoai ngọt, Khoai mỡ
2. Dioscorea bulbifera L. :  Khoai dái, Khoai trời


3. Dioscorea esculenta (Lour.) Burk. :  Khoai từ
4. Dioscorea glabra Roxb. :  Khoai rạng
hoa đực


hoa cái
5. Dioscorea pentaphylla L. :  Khoai từ 5 lá
6. Dioscorea pierrei Prain & Burk. :  Khoai từ nước, Từ pierre
hoa đực và hoa cái biệt chu ở 2 dây khác nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét