Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring-Quyển bá trường sinh; Trường sinh thảo; Chân vịt

Toàn cây chữa bỏng lửa, chứng
váng đầu, hoa mắt, vàng da.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét