Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Menispermaceae : Họ Tiết dê

Họ Tiết dê Menispermaceae  có khoảng 46 loài ở Việt Nam, hầu hết là các loại dây leo và thường có củ dưới đất. Sau đây là vài loài cây thuộc họ này tôi có gặp :

1. Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels : Dây Lá Sâm, dây Hoàng Thanh

2. Cyclea peltata Hook. f. & Thomson : Dây Sâm lông

3. Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman. : Dây Mối, Snake Vine

4. Stephania rotunda Lour : Củ Bình vôi

5. Tinospora crispa (L.) J. D. Hooker & Thomson : Dây Kí Ninh, Dây Cóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét