Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Tupidanthus calyptratus Hook.f. & Thoms. : Riều hoa, Đa nhị mộc
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét