Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Visan. : Nhật phiến, Thôi hoang, Đu đủ rừng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét