Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Chi Liriope


Liriope là một chi thực vật có hoa trong họ Asparagaceae.

  1. Liriope exiliflora
  2. Liriope gigantea
  3. Liriope graminifolia
  4. Liriope kansuensis
  5. Liriope longipedicellata
  6. Liriope minor
  7. Liriope muscari
  8. Liriope spicata


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét