Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Chi Giảo cổ lam (Gynostemma)

Chi Giảo cổ lam (danh pháp khoa họcGynostemma) là một chi thực vật thân thảo sống lâu năm trong họ Bầu bí(Cucurbitaceae). Các loài trong chi này sinh sống trong khu vực nhiệt đới châu Á cho tới Đông Á, từ dãy núi Himalaya tới Nhật Bản, Malaysia và New Guinea. 1. Gynostemma aggregatum C.Y.Wu & S.K.Chen - giảo cổ lam quả tụ
 2. Gynostemma burmanicum King ex Chakrav. - giảo cổ lam Miến Điện
 3. Gynostemma cardiospermum Cogn. ex Oliv. - giảo cổ lam hạt hình tim
 4. Gynostemma caulopterum S.Z.He
 5. Gynostemma compressum X.X.Chen & D.R.Liang - giảo cổ lam quả dẹt
 6. Gynostemma guangxiense X.X.Chen & D.H.Qin - giảo cổ lam Quảng Tây
 7. Gynostemma intermedium W.J.de Wilde & Duyfjes
 8. Gynostemma laxiflorum C.Y.Wu & S.K.Chen - giảo cổ lam hoa thưa
 9. Gynostemma laxum (Wall.) Cogn. - giảo cổ lam lá bóng, thưa tràng thưa, cổ yếm lá bóng
 10. Gynostemma longipes C.Y.Wu - giảo cổ lam cành dài
 11. Gynostemma microspermum C.Y.Wu & S.K.Chen - giảo cổ lam hạt nhỏ
 12. Gynostemma pallidinerve Z.Zhang - giảo cổ lam gân lá trắng
 13. Gynostemma papuanum W.J.de Wilde & Duyfjes
 14. Gynostemma pentagynum Z.P.Wang - giảo cổ lam ngũ quế
 15. Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino - giảo cổ lam
  1. Gynostemma pentaphyllum var. dasycarpum
 16. Gynostemma pubescens (Gagnep.) C.Y.Wu - giảo cổ lam lông
 17. Gynostemma simplicifolium Blume - giảo cổ lam lá đơn
 18. Gynostemma yixingense (Z.P.Wang & Q.Z.Xie) C.Y.Wu & S.K.Chen
 19. Gynostemma zhejiangense X.J.Xue - giảo cổ lam Chiết Giang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét