Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Chi Coccinia-Mảnh bát, Hoa bát.Synonyms
 1. C. abyssinica (Ethiopian scarlet gourd)
 2. C. adoensis
 3. C. barteri
 4. C. grandiflora
 5. C. grandis (ivy gourd)Mảnh bát; (dây) Bình bát; Hoa bát; Lá bát Tên khác: Bryonia grandis L. 1767. - Coccinia indica Wight & Arn. 1834;
 6. Coccinia grandiflora
 7. C. heterophylla
 8. C. hirtella
 9. Coccinia indica
 10. C. intermedia
 11. C. keayana
 12. C. longicarpa
 13. C. mackenii
 14. C. megarrhiza
 15. C. microphylla
 16. C. mildbraedii
 17. C. ogadensis
 18. C. pwaniensis
 19. C. quinqueloba
 20. C. racemiflora
 21. C. rehmannii
 22. C. samburuensis
 23. C. schliebenii
 24. C. senensis
 25. C. sessilifolia
 26. C. subsessiliflora
 27. C. trilobata

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét