Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Đay dại - Corchorus aestuans L.

Đay dại - Corchorus aestuans L. - Cả cây giã nát tắm cho trẻ em bị bệnh sởi làm cho sởi mau mọc. Cây mọc hoang dại nhiều nơi ở Việt Nam (ven đường, trong vườn,…). Trông giống cây Đay trắng, nhưng thân bò.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét