Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Chi Mơ dây ( Paederia)

Chi Mơ dây (danh pháp khoa học: Paederia) là một chi thực vật có hoa trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).[3] Các loài cây thuộc chi Mơ dây đều có mùi mạnh do có chứa trong thành phần chất Methyl mercaptan.
Chi Paederia gồm các loài:
 1. Paederia argentea (A.Rich. ex DC.) K.Schum.
 2. Paederia axilliflora Puff
 3. Paederia bojeriana (A.Rich. ex DC.) Drake  - subsp. foetensPaederia bojeriana subsp. foetens
 4. Paederia brasiliensis (Hook.f.) Puff (phân bổ chủ yếu ở Nam Mỹ)
 5. Paederia calycina Kurz
 6. Paederia cavaleriei H.Lév.
 7. Paederia changguan Z.Y.Zhu & S.J.Zhu
 8. Paederia ciliata (Bartl. ex DC.) Standl.
 9. Paederia cruddasiana Prain – chủ yếu ở châu Á)
 10. Paederia emeiensis Z.Y.Zhu & S.J.Zhu
 11. Paederia farinosa (Baker) Puff-Paederia farinosa (Baker) Puff subsp. farinosa
 12. Paederia foetida L. (syn. P. scandensP. tomentosa) – Mơ tròn, mơ leo (chủ yếu ở châu Á)
 13. Paederia grandidieri Drake
 14. Paederia lanata Puff
 15. Paederia lanuginosa Wall. mơ tam thể, mơ lông
 16. Paederia linearis Hook.f.[4] thúi địt
 17. Paederia majungensis Homolle ex Puff
 18. Paederia mandrarensis Homolle ex Puff
 19. Paederia microcephala Pierre ex Pit. mơ đầu nhỏ
 20. Paederia ntiti Mouly & Puff
 21. Paederia pallida Craib
 22. Paederia pertomentosa Merr. ex H.L.Li
 23. Paederia pilifera Hook.f.
 24. Paederia pospischilii K.Schum.
 25. Paederia praetermissa Puff
 26. Paederia sambiranensis Homolle ex Puff
 27. Paederia scandens
 28. Paederia spectatissima H.Li
 29. Paederia stenobotrya Merr.
 30. Paederia taolagnarensis Razafim. & C.M.Taylor
 31. Paederia thorelii Pit.
 32. Paederia thouarsiana Baill.
 33.  Paederia tomentosa. dây mơ lông
 34. Paederia verticillata Blume
 35. Paederia yunnanensis (H.Lév.) Rehder























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét