Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Chi Mướp đắng ( Momordica)

Chi Mướp đắng (danh pháp khoa họcMomordica) là một chi của khoảng 80 loài cây thân thảo dạng dây leo sống một năm hay lâu năm, thuộc về họ Bầu bí (Cucurbitaceae), có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Phi và miền nam châu Á. 1. Momordica angolensis R.Fernandes
 2. Momordica angustisepala Harms
 3. Momordica anigosanthaHook.f.
 4. Momordica balsamina L.
 5. Momordica boivinii Baill.
 6. Momordica cabrae (Cogn.) C.Jeffrey
 7. Momordica calantha Gilg
 8. Momordica camerounensis Keraudren
 9. Momordica charantia L. - Bitter melon
 10. Momordica cissoides Planch. ex Benth.
 11. Momordica clarkeana King
 12. Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. - Gac
 13. Momordica corymbifera Hook.f.
 14. Momordica cymbalaria Hook.f.
 15. Momordica denticulata Miq.
 16. Momordica denudata C.B.Clarke
 17. Momordica dioica Roxb. ex Willd.
 18. Momordica enneaphylla Cogn.
 19. Momordica foetida Schumach.
 20. Momordica glabra Zimmerman
 21. Momordica henriquesii Cogn.
 22. Momordica involucrata E.Mey.
 23. Momordica jeffreyana KeraudrenMomordica laotica Gagnep.
 24. Momordica leiocarpa Gilg
 25. Momordica littorea Thulin
 26. Momordica macrophylla Gage
 27. Momordica mannii Hook.f.
 28. Momordica mossambica H.Schaef.
 29. Momordica multiflora Hook.f.
 30. Momordica obtusisepala Keraudren
 31. Momordica parvifolia Cogn.
 32. Momordica peteri A.Zimm.
 33. Momordica pterocarpa Hochst.
 34. Momordica repens Bremek.
 35. Momordica rostrata A.Zimm.
 36. Momordica sessilifolia Cogn.
 37. Momordica silvatica Jongkind.
 38. Momordica spinosa Chiov.
 39. Momordica_subangulata
 40. Momordica suringarii Cogn.
 41. Momordica trifoliolata Hook.f.
 42. Momordica welwitschii Hook.f.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét