Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Oleaceae : Họ Hoa Lài


Họ hoa Lài (hoa Nhài) Oleaceae có hơn 70 loài ở Việt Nam, cây thân mộc có thể là cây yếu leo trườn, cây nhỏ hay đại mộc, các loài cây ở nước ta có 9 chi : Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Linociera, Myxopyrum, Nyctanthes, Olea, Osmanthus và Schrebera.


1. Jasminum laurifolium var. brachylobum Kurz :  Lài lá quế

2. Jasminum laxiflorum Gagnep. :  Lài hoa thưa
Cây gặp ở núi Dinh, Bà Rịa

3. Jasminum longipetalum King & Gamble :  Lài cánh hoa dài

4. Jasminum longisepalum Merr. :  Lài đài dài

5. Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andr. :  Lài nhiều hoa

6. Jasminum nervosum Lour. :  Lài gân, Lài tam kinh

7. Jasminum sambac (L.) Ait. : Hoa Lài, hoa Nhài8. Jasminum scandens Vahl. :  Lài leo

9. Jasminum subtriplinerve Blume :  Dây Lá Vằng, Cầm vân

10. Jasminum tonkinense Gagnep. :  Lài Bắc bộ
tên khác : Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd

11. Ligustrum indicum (Lour.) Merr. :  Nữ trinh, cây Râm


12. Ligustrum sinense Lour. :  Râm Trung quốc

13. Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. : cây Mộc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét