Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Hydrocharitaceae : Họ Thủy thảo (Họ Lá sắn)

Họ Thủy thảo (Họ Lá sắn) Hydrocharitaceae
Có khoảng 25 loài ở VN, gồm hầu hết là các loài cỏ thủy sinh chìm trong nước, một số loài dùng làm rau ăn như cây Lá hẹ... hay được trồng làm cây thuỷ sinh trong bồn cá cảnh.
Sau đây là vài loài mà tôi có gặp:
1. Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Aschers & Gueke : Chân thủy, Cỏ Nhật
 2. Nechamandra alternifolia (Roxb. ex Wight) Thwaites : Lưu hùng, Rong chân thỏ
 


3. Ottelia alismoides (L.) Pers. : Mã đề nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét