Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Ancistrocladaceae : Họ Trung quân

Họ Trung quân Ancistrocladaceae ở Việt Nam có 3-4 loài đều là loài cây tiểu mộc leo trườn lên cây khác nhờ các móc mọc trên thân, nó có thể leo rất cao phủ lên ngọn cây rừng. Lá Trung quân rất khó cháy nên được dùng để lợp nhà, nhất là dùng trong thời chiến ở khu vực thường xuyên bị dội bom.

Tôi chỉ gặp 1 loài ở khu vực rừng Mã Đà - Đồng Nai

1. Ancistrocladus cochinchinensis Gagnep. : Dây Trung quân Nam bộ


Trái có 5 cánh không bằng nhau
Thêm hình chằm lá Trung quân để lợp nhà ở khu di tích Chiến khu D


Mái nhà lợp bằng lá Trung quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét