Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Thường sơn trắng-Neuracanthus tetragonostachyus Nees

Thường sơn trắng, Nam thường sơn, Kinh rô - Neuracanthus tetragonostachyus Nees, thuộc họ Ô rô - Acanthaceae. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét