Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

15 loại Trái cây rừng... 1. Xay rừng
 2. Trám rừng
 3. Hạt dẻ trùng khánh
 4. Mây thái
 5. Na rừng
 6. Me rừng
 7. Táo mèo
 8. Thảo quả rừng
 9. Quả tỳ bà
 10. Dâu rừng
 11. Mây rừng
 12. Mắc mật
 13. Hạt thông
 14. Thanh mai
 15. Sim rừngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét