Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Cây thông thiên-Thevetia peruviana


Thevetia peruviana
Nguồn gốc: Nam Mỹ và Mêhico
Hinh thái: Cây gỗ nhỏ cao 2 - 4m, có nhựa mủ trắng, phân cành nhánh nhiều. Lá hẹp hình giải ngắn, hoa lớn, dài, màu vàng tươi cuống hoa mềm. Quả 2 đại dính sát nhau thành hình cầu có cạnh.
Sinh thái: Tốc độ sinh trưởng nhanh, mọc khỏe, chịu được khô hạn, nắng. Nhân giống từ hạt hoặc giâm cành.

Cây thông thiên

Cây thông thiên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét