Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Chi Cucumis-Dưa bở hay còn gọi là dưa nứt, dưa hồng, (danh pháp hai phần: Cucumis melo)

Cucumis là một chi thực vật có hoa trong họ Cucurbitaceae
Chi Cucumis gồm các loài:
 1. Cucumis abyssinicus
 2. Cucumis acidus
 3. Cucumis aculeatus
 4. Cucumis acutangulus
 5. Cucumis africanus
 6. Cucumis agrestis
 7. Cucumis albus
 8. Cucumis amarissimus
 9. Cucumis amarus
 10. Cucumis ambigua
 11. Cucumis anguria
 12. Cucumis anguria 'Liso Calcutta' cucumber
 13. Cucumis anguria ‘West Indian Burr Gherkins’ 

 14. Cucumis carolinus
 15. Cucumis dipsaceus
 16. Cucumis dipsaceous Hedgehog Gourd
 17. Cucumis ficifolius
 18. Cucumis hirsutus
 19. Cucumis humifructus
 20. Cucumis maderaspatanus
 21. Cucumis melo
  1. Cucumis melo subespecie flexuosus
 22. Cucumis_melo_Melon
 23. Cucumis melo var. dudaim 'Queen Anne's Pocket Melon'
 24.  Cucumis melo var. flexuosus
 25. Cucumis melo var. inodorus
 26. Cucumis metuliferus
 27. Cucumis myriocarpus<P Class="ImageCaption">immature fruit (Photo: Rob and Fiona Richardson)</P>
 28. Cucumis myriocarpus 'Paddy Melon'
 29. Cucurbita pepo ‘American Tonda’ Pumpkin
 30. Cucumis prophetarum
 31. Cucumis sativus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét