Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Tôm hùm đá-Panulirus homarus

Tôm hùm đá

: Scalloped spiny lobster
: Panulirus homarus
Tôm hùm xanh
PHÂN LOẠI
Arthropoda
Decapoda
Panulirus
Panulirus homarus Linnaeus, 1758
Tôm hùm đá
ĐẶC ĐIỂM
Phiến gốc râu I có 04 gai lớn nhất bằng nhau xếp thành hình vuông với 04 gai nhỏ và nhóm lông cứng ở giữa. Mặt lưng các đốt bụng II - VI có một rãnh, gờ trước có các rãnh ngang dạng khía tròn.
Cở trưởng thành khoảng 500g.
PHÂN BỐ
Tôm thường sống ở các vùng biển và đảo.
TẬP TÍNH
Giới hạn phát triển:
- Nhiệt độ: 20 - 300C
- Độ mặn: trên 30%o
- Chất đáy: cát bùn hoặc ẩn trong hốc đá.
- Độ sâu: từ ven bờ đến độ sâu 15m.
Đặc điểm sinh trưởng: từ con giống 15g, sau 8 tháng nuôi có thể đạt 150 - 250g/con.
SINH SẢN
Mùa vụ sinh sản kéo dài nhưng đẻ tập trung vào các tháng 4-8.
HIỆN TRẠNG
Do tốc độ sinh trưởng chậm nên tôm này ít được nuôi riêng, thường nuôi ghép với tôm Hùm Bông. Hiện tại ở Khánh Hòa là tỉnh có vùng nuôi tập trung lớn nhất trong cả nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét