Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Một số hình về Gà nòi đòn cực đẹp tham khảo

Hình 1. Ô điều

 


Hình 2. Ô bông mã lại - chân vàng điểm, con này do trại sản xuất được (không phải hình sưu tầm Internet).

 

 

Hình 3. Bịp Kiểng (Ó mã lại) của Phong Vân Trại - Bình Định

 

 

 

Hình 4. Xám chuối ức ó (Bắc Bộ).

 

 

Hình 5: gà nòi Brazil - Xám điều.

Hình 6: Gà nòi Brazil - Xám điều.


Hình 7: Gà nòi Brazil - Xám điều.


Hình 8: Gà nòi Brazil - Xám điều.

Hình 9: Gà mái nòi Brazil - Mái khét.
Gà mái nòi Brazil

Hình 10: Gà nòi Brazil - Xám điều.
Gà nòi Brazil 12

Hình 11: Gà nòi Brazil - Xám chuối.
Asil Cobra

Hình 12: Gà mái nòi Brazil - Mái điều.
Mái nòi Brazil

Hình 13: Gà mái nòi Brazil - Mái xám.
Mái nòi Xám

Hình 14: Gà mái nòi Brazil - Mái điều vàng.
Mái nòi đòn

Hình 15: Gà nòi Brazil - Trống khét.

Hình 16: Gà nòi Brazil - Trống Xám điều.

Hình 17: Gà nòi Brazil - Trống Xám mã lại.

Hình 18: Gà nòi Brazil - Trống khét

Hình 19: Gà nòi Brazil - Trống Xám điều.

Hình 20: Gà nòi Brazil - Mái Xám.

Hình 21: Gà nòi Brazil - Trống ô điều.

Hình 22: Gà nòi Asil - Trống ô điều.

Hình 23: Gà nòi Brazil - Trống ô điều.

Hình 24: Gà nòi Brazil - Trống ô điều.

Hình 25: Gà nòi Brazil - Cặp gà điều.

Hình 26: Gà nòi Brazil - Trống Xám điều.

Hình 27: Gà nòi Brazil - Trống khét.

Hình 28: Gà nòi Brazil - Trống khét.

Hình 29: Gà nòi Brazil - Cặp gà khét.

Hình 30: Gà nòi Brazil - Mái khét vảy cá.

Hình 31: Gà nòi Brazil - Mái Xám.

Hình 32: Gà nòi Brazil - Trống ô điều.

Hình 33: Gà nòi Brazil - Mái xám.

Hình 34: Gà nòi Brazil - Trống khét.

Hình 35: Gà nòi Brazil - Xám điều.

Hình 36: Gà nòi Brazil - Trống ô điều.

Hình 37: Gà nòi Brazil - Trống ô điều.

Hình 38: Gà nòi Brazil - Trống Xám điều.

Hình 39: Gà nòi Brazil - Mái Xám Khét vảy cá (đẹp).Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét