Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Danh sách các loài chim ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia có sự đa dạng lớn về hệ chim. Chim Việt Nam là nhóm động vật được biết đến nhiều nhất, chúng dễ quan sát và nhận biết vì phần lớn các loài đều xuất hiện vào ban ngày, các tiếng hót và tiếng kêu đặc trưng cho từng loài là các đặc điểm quan trọng trong việc phát hiện và nhận biết chúng. Hệ chim của Việt Nam gồm 848 loài, trong đó có 13 loài đặc hữu, 03 loài do con người du nhập và 09 loài hiếm gặp. Có 01 loài hiện đã tuyệt chủng ở Việt Nam và không tính trong tổng số nêu trên và 43 loài bị đe dọa trên toàn cầu.
Bên cạnh số lượng đa dạng, sĩ số loài chim ở Việt Nam sẽ có thể tiếp tục tăng vì những loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện và phát hiện lại và quan sát lần đầu tiên trong biên giới, vùng lãnh thổ Việt Nam. Nhiều quần xã khác nhau của chim cư trúvà chim di trú gắn liền với các loại môi trường sống và khu vực khác nhau của Việt Nam, đến nay môi trường sống quan trọng của chúng ở Việt Nam là các khu rừng thường xanh. Các khu rừng ở vùng đồng bằng là môi trường sống quan trọng cho gà lôi, cũng như cho nhiều loài chim có kích thước trung bình khác. Các khu rừng trên núi nằm trên 1.000m là nơi cư trúcủa các quần xã lớn và đa dạng của chim sẻ.
Các vùng đồng cỏ ướt và rừng ngập nước của châu thổ sông Mê Kông là nơi cư trú của các loài chim nước lớn, trong đó có cò và hạc, quắm, diệc và cốc cũng như các chim ăn thịt như Diều cá đầu xám. Các bãi bồi và các dải cát dọc theo cửa sông và các đảo ở vùng ven biển phía Bắc là bến đỗ và nơi trú đông quan trọng cho rất nhiều loài chim nước, trong đó có vịt, mòng bể, choi choi và cò thìa. Số lượng các loài chim của Việt Nam không phân bố đồng đều theo các nhóm phân loại. Một số nhóm, trong đó có chim đớp ruồi, khướu.. chiếm một tỷ lệ lớn số lượng loài. Các thành viên của các nhóm khác có ít loài hơn, như cu rốc và nuốc. Các nhóm khác chỉ có một hoặc một vài loài đại diện, trong đó có ô tác.
Hiện nay quần thể chim Việt Nam nói chung đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguy cơ mất môi trường sống, đặc biệt là các khu rừng, bãi cỏ ngày càng biến mất dần do sự gia tăng dân số thúc đẩy việc chiếm đất nông nghiệp và đất xây dựng, bên cạnh đó nhu cầu và thói quen sở thích ăn thịt rừng của nhiều người dẫn đến việc săn bắn quá mức đe dọa tuyệt chủng cho nhiều loài chim quy hiếm. Việt Nam cũng đã có một số nỗ lực trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh thái bằng cách xác định một số vùng chim đặc hữu và vùng chim quan trọng tuy nhiên tình hình không mấy khả quan.
Dưới đây là danh sách các loài chim được ghi nhận tại Việt Nam.
Khóa phân loại trong danh sách này theo Quy ước James Clements lần thứ 5.
 • (A) Hiếm gặp Loài hiếm gặp hoặc rất hiếm gặp ở Việt Nam.
 • (E) Đặc hữu Loài đặc hữu Việt Nam.
 • (I) Du nhập Loài du nhập Việt Nam, do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động của con người.
 • (Ex) Không tồn tại Loài không còn tồn tại ở Việt Nam nhưng vẫn có các quần thể ở các nơi khác.
Theo phân loại của BirdLife International:
 • (CR) Cực kỳ nguy cấp[1].
 • (EN) Nguy cấp[2].
 • (VU) Dễ thương tổn[3].
 • (NT) Dễ thương tổn[4].


 1. Bộ: Chim lặn Podicipediformes Họ: Chim lặn Podicipedidae
  Họ Chim lặn gồm một số loài thủy cầm có kích thước từ nhỏ đến trung bình, có thể lặn dưới nước. Chúng bơi lặn giỏi nhưng di chuyển khó khăn trên mặt đất. Có 20 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
  Bộ
  : Chim lặn Podicipediformes Họ: Chim lặn Podicipedidae
  Họ Chim lặn gồm một số loài thủy cầm có kích thước từ nhỏ đến trung bình, có thể lặn dưới nước. Chúng bơi lặn giỏi nhưng di chuyển khó khăn trên mặt đất. Có 20 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 2. Hải âu Bộ: Procellariiformes Họ: Hydrobatidae
  Có 21 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 3. Họ Chim nhiệt đới-Bộ truyền thống: Pelecaniformes, hiện tại: Phaethontiformes Họ: Phaethontidae
  Có 3 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 4. Họ bồ nông Bộ: Pelecaniformes Họ: Pelecanidae
  Có 8 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 5. Họ Chim điên Bộ: Pelecaniformes Họ: Sulidae
  Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 6. Họ Cốc Bộ: Pelecaniformes Họ: Phalacrocoracidae
  Có 38 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 7. Họ Chim cổ rắn Bộ: Pelecaniformes Họ: Anhingidae
  Có 4 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 8. Họ Cốc biển Bộ: Pelecaniformes Họ: Fregatidae
  Có 5 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 9. Họ DiệcBộ truyền thống: Ciconiiformes, hiện tại: Pelecaniformes Họ: Ardeidae
  Có 61 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 20 loài.
  1. Diệc xám Ardea cinerea
  2. Diệc Sumatra Ardea sumatrana
  3. Diệc lửa Ardea purpurea
  4. Cò ngàng lớn Ardea modesta
  5. Cò ngàng nhỏ Egretta intermedia
  6. Cò trắng Egretta garzetta
  7. Cò Trung Quốc Egretta eulophotes
  8. Cò bạch hay diệc đen Egretta sacra
  9. Cò bợ Ardeola bacchus
  10. Cò bợ Mã Lai Ardeola speciosa
  11. Cò ma Bubulcus ibis
  12. Cò xanh Butorides striata
  13. Vạc Nycticorax nycticorax
  14. Vạc hoa Gorsachius magnificus (EN)
  15. Vạc rừng hay Cò tôm Gorsachius melanolophus
  16. Cò lửa Ixobrychus sinensis
  17. Cò nâu Ixobrychus eurhythmus
  18. Cò lửa hay Cò lùn hung Ixobrychus cinnamomeus
  19. Cò hương Ixobrychus flavicollis
  20. Vạc rạ Botaurus stellaris
 10. Họ Cò quăm Bộ truyền thống: Ciconiiformes, hiện tại: Pelecaniformes Họ: Threskiornithidae
  Có 36 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
 11. Họ Hạc Bộ: Ciconiiformes Họ: Ciconiidae
  Có 19 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.
  1. Cò lạo xám Mycteria cinerea
  2. Giang sen Mycteria leucocephala
  3. Cò nhạn hay cò ốc Anastomus oscitans
  4. Hạc đen Ciconia nigra
  5. Hạc cổ trắng Ciconia episcopus
  6. Hạc cổ đen hay già đẫy cổ đen Ephippiorhynchus asiaticus
  7. Già đẫy Ja-va Leptoptilos javanicus
  8. Già đẫy lớn Leptoptilos dubius (EN)
 12. Họ VịtBộ: Anseriformes Họ: Anatidae
  Có 131 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 24 loài.
  1. Le nâu Dendrocygna javanica
  2. Ngỗng trời hay ngỗng xám Anser anser
  3. Ngỗng đầu sọc Anser indicus (A)
  4. Vịt vàng Tadorna ferruginea
  5. Vịt khoang Tadorna tadorna
  6. Ngan cánh trắng Cairina scutulata (EN)
  7. Vịt mồng Sarkidiornis melanotos
  8. Le khoang cổ Nettapus coromandelianus
  9. Uyên ương Aix galericulata
  10. Vịt đầu vàng Anas penelope
  11. Vịt lưỡi liềm Anas falcata
  12. Vịt cánh trắng Anas strepera
  13. Mòng két Anas crecca
  14. Vịt cổ xanh Anas platyrhynchos
  15. Vịt trời Anas poecilorhyncha
  16. Vịt mốc Anas acuta
  17. Mòng két mày trắng Anas querquedula
  18. Vịt mỏ thìa Anas clypeata
  19. Vịt đầu đỏ hay vịt lặn đầu đỏ Aythya ferina
  20. Vịt mắt trắng hay vịt mặt trắng, vịt nâu đỏ Aythya nyroca
  21. Vịt đầu đen hay vịt đầu đen Baer Aythya baeri (EN)
  22. Vịt mào hay vịt búi lông Aythya fuligula
  23. Vịt biển hay vịt bãi lớn Aythya marila
  24. Vịt mỏ nhọn hay vịt cát Trung Hoa Mergus squamatus (EN)
 13. Họ Ưng biển (Ó cá) Bộ truyền thống: Falconiformes, hiện tại: Accipitriformes Họ: Pandionidae
 14. Họ Ưng Bộ truyền thống: Falconiformes, hiện tại: Accipitriformes HọAccipitridaeCó 233 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 38 loài.
  1. Diều hoa Jerdon Aviceda jerdoni
  2. Diều mào Aviceda leuphotes
  3. Diều ăn ong Pernis ptilorhynchus
  4. Diều trắng Elanus caeruleus
  5. Diều hâu Milvus migrans
  6. Diều lửa Haliastur indus
  7. Đại bàng bụng trắng Haliaeetus leucogaster
  8. Đại bàng biển đuôi trắng Haliaeetus leucoryphus
  9. Diều cá bé Ichthyophaga humilis
  10. Diều cá đầu xám Ichthyophaga ichthyaetus
  11. Kền kền Bengan Gyps bengalensis
  12. Kền kền Ấn Độ Gyps indicus
  13. Đại bàng đầu trọc Aegypius monachus
  14. Ó tai hay kền kền đầu đỏ Sarcogyps calvus
  15. Ó tai Circaetus gallicus
  16. Diều hoa Miến Điện Spilornis cheela
  17. Diều đầu trắng Circus aeruginosus
  18. Diều đầu trắng Circus spilonotus
  19. Diều mướp Circus cyaneus
  20. Diều mướp Circus melanoleucos
  21. Ưng Ấn Độ Accipiter trivirgatus
  22. Ưng xám Accipiter badius
  23. Ưng lưng đen Accipiter soloensis
  24. Ưng Nhật Bản Accipiter gularis
  25. Ưng lớn Accipiter virgatus
  26. Bồ cắt Accipiter nisus
  27. Ưng lớn hay ó ngỗng Accipiter gentilis
  28. Diều xám Butastur liventer
  29. Diều Ấn Độ Butastur indicus
  30. Diều Nhật Bản hay Ó buteo Buteo buteo
  31. Đại bàng Mã Lai Ictinaetus malayensis
  32. Đại bàng đen Aquila clanga
  33. Đại bàng đầu nâu Aquila heliaca
  34. Đại bàng má trắng Aquila fasciatus
  35. Đại bàng bụng hung Aquila kienerii
  36. Diều đầu nâu Spizaetus cirrhatus
  37. Spizaetus floris
  38. Diều núi hay đại bàng núi Nisaetus nipalensis nipalensis
 15. Họ Cắt BộFalconiformes HọFalconidae Có 62 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 10 loài.
  1. Cắt nhỏ họng trắng Polihierax insignis
  2. Cắt nhỏ bụng hung Microhierax caerulescens
  3. Cắt nhỏ bụng trắng Microhierax melanoleucus
  4. Cắt lưng hung Falco tinnunculus
  5. Cắt Amur Falco amurensis
  6. Cắt lưng xám Falco columbarius
  7. Cắt Trung Quốc Falco subbuteo
  8. Cắt bụng hung Falco severus
  9. Cắt Ấn Độ Falco jugger
  10. Cắt lớn Falco peregrinus
 16. Họ Trĩ Bộ: Galliformes Họ: Phasianidae Có 156 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 24 loài.
  1. Chim đa đa Francolinus pintadeanus
  2. Chim cút Nhật Bản hay chim đỗ quyên Coturnix japonica
  3. Chim cút Ấn Độ Coturnix coromandelica
  4. Chim cút ngực lam hay quế hoa tước, chim cút Trung Quốc Coturnix chinensis
  5. Gà so họng đen Arborophila torqueola
  6. Gà so họng hung Arborophila rufogularis
  7. Gà so họng trắng Arborophila brunneopectus
  8. Gà so cổ hung Arborophila davidi (E)
  9. Gà so ngực gụ Arborophila chloropus
  10. Gà so Trung Bộ Arborophila merlini (E)
  11. Gà so ngực gụ Arborophila charltonii
  12. Gà so hay gà so núi Bambusicola fytchii
  13. Gà lôi tía Tragopan temminckii
  14. Gà rừng Gallus gallus
  15. Gà lôi lam mào đen Lophura imperialis (E)
  16. Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi (E) (EN)
  17. Gà lôi lam đuôi trắng Lophura hatinhensis (E) (EN)
  18. Gà lôi trắng Lophura nycthemera
  19. Gà lôi hông tía Lophura diardi
  20. Trĩ đỏ Phasianus colchicus
  21. Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini (E)
  22. Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum
  23. Trĩ sao Rheinardia ocellata
  24. Công, công lục hay công Java Pavo muticus (EN)
 17. Họ Sếu Bộ: Gruiformes Họ: Gruidae
  Có 15 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 18. Họ Gà nước Bộ: Gruiformes Họ: RallidaeCó 143 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 15 loài
  1. Gà nước họng nâu Rallina fasciata
  2. Gà nước họng trắng Rallina eurizonoides
  3. Gà nước vằn Gallirallus striatus
  4. Gà nước Ấn Độ Rallus aquaticus
  5. Crex crex (A)
  6. Cuốc chân đỏ Amaurornis akool
  7. Cuốc ngực trắng Amaurornis phoenicurus
  8. Cuốc ngực xám Amaurornis bicolor
  9. Cuốc lùn Porzana pusilla
  10. Cuốc ngực nâu Porzana fusca
  11. Cuốc nâu Porzana paykullii
  12. Cúm núm hay Gà đồng Gallicrex cinerea
  13. Trích hay Xít Porphyrio porphyrio
  14. Kịch Gallinula chloropus
  15. Sâm cầm Fulica atra
 19. Họ Chân bơi Bộ: Gruiformes Họ: Heliornithidae
  Có 3 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 20. Họ Ô tác Bộ truyền thống: Gruiformes, hiện tại: Otidiformes Họ: Otididae
  Có 26 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 21. Họ Cun cút Bộ truyền thống: Gruiformes, hiện tại: Charadriiformes Họ: Turnicidae
  Có 16 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 22. Họ Gà lôi nướBộ: Charadriiformes Họ: Jacanidae
  Có 8 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 23. Họ Nhát hoa Bộ: Charadriiformes Họ: Rostratulidae
  Có 2 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 24. Họ Cà kheo Bộ: Charadriiformes Họ: Recurvirostridae
  Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 25. Họ Burin Bộ: Charadriiformes Họ: Burhinidae
  Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 26. Họ Dô nách Bộ: Charadriiformes Họ: Glareolidae
  Có 17 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 27. Họ Choi choi  Bộ: Charadriiformes Họ: Charadriidae
  Có 66 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 13 loài.
  1. Te mào Vanellus vanellus
  2. Te cựa Vanellus duvaucelii
  3. Te vàng Vanellus cinereus
  4. Te vặt Vanellus indicus
  5. Choi choi vàng Pluvialis fulva
  6. Choi choi xám Pluvialis squatarola
  7. Choi choi mỏ dài Charadrius placidus
  8. Choi choi nhỏ Charadrius dubius
  9. Choi choi khoang cổ Charadrius alexandrinus
  10. Choi choi lưng đen Charadrius peronii
  11. Choi choi Mông Cổ Charadrius mongolus
  12. Choi choi lớn Charadrius leschenaultii
  13. Choi choi châu Á Charadrius veredus
 28. Họ Dẽ  Bộ: Charadriiformes Họ: Scolopacidae
  Có 89 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 35 loài.
  1. Dẽ gà Scolopax rusticola
  2. Dẽ giun Lymnocryptes minimus
  3. Dẽ giun lớn hay dẽ giun gỗ Gallinago nemoricola
  4. Dẽ giun châu Á hay dẽ giun nhọn đuôi Gallinago stenura
  5. Dẽ giun Swinhoe Gallinago megala
  6. Dẽ giun thường Gallinago gallinago
  7. Choắt chân màng lớn Limnodromus semipalmatus
  8. Choắt mỏ thẳng đuôi đen hay mỏ nhác Limosa limosa
  9. Choắt mỏ thẳng đuôi vằn Limosa lapponica
  10. Choắt mỏ cong bé Numenius phaeopus
  11. Choắt mỏ cong lớn Numenius arquata
  12. Choắt chân đỏ Tringa erythropus
  13. Choắt nâu Tringa totanus
  14. Choắt đốm đen Tringa stagnatilis
  15. Choắt lớn Tringa nebularia
  16. Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer (EN)
  17. Choắt bụng trắng Tringa ochropus
  18. Choắt bụng xám Tringa glareola
  19. Choắt chân màng bé Xenus cinereus
  20. Choắt nhỏ Actitis hypoleucos
  21. Choắt lùn đuôi xám Heterosceles brevipes
  22. Dẽ khoang Arenaria interpres
  23. Dẽ lớn ngực đốm Calidris tenuirostris
  24. Dẽ lưng nâu Calidris canutus
  25. Dẽ cổ xám Calidris alba
  26. Dẽ cổ hung Calidris ruficollis
  27. Dẽ lưng đen Calidris temminckii
  28. Dẽ ngón dài Calidris subminuta
  29. Dẽ đuôi nhọn Calidris acuminata
  30. Dẽ bụng nâu Calidris ferruginea
  31. Dẽ trán trắng Calidris alpina
  32. Dẽ mỏ thìa Eurynorhynchus pygmeus
  33. Dẽ mỏ rộng Limicola falcinellus
  34. Dẽ lớn Philomachus pugnax
  35. Dẽ cổ đỏ Phalaropus lobatus
 29. Họ Cướp biển  Bộ: Charadriiformes Họ: Stercorariidae
  Có 7 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 30. Họ Mòng biển  Bộ: Charadriiformes Họ: Laridae
  Có 55 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.
  1. Mòng biển đầu trắng Larus canus
  2. Mòng biển chân vàng Larus argentatus
  3. Mòng biển chân vàng Larus heuglini
  4. Mòng biển chân vàng Larus cachinnans
  5. Mòng biển đầu nâu Larus brunnicephalus
  6. Mòng biển Larus ridibundus
  7. Mòng biển mỏ ngắn Larus saundersi
  8. Mòng biển mỏ đen Larus relictus
 31. Nhàn  Bộ: Charadriiformes Họ: Sternidae, IOC coi là thuộc họ Laridae.
  Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 14 loài.
  1. Nhàn chân đen Sterna nilotica
  2. Nhàn Caxpia Sterna caspia
  3. Nhàn mào Sterna bergii
  4. Nhàn hồng Sterna dougallii
  5. Nhàn Sumatra Sterna sumatrana
  6. Nhàn Sterna hirundo
  7. Nhàn nhỏ Sterna albifrons
  8. Nhàn bụng đen Sterna acuticauda
  9. Nhàn lưng nâu Sterna anaethetus
  10. Nhàn nâu Sterna fuscata
  11. Nhàn đen Chlidonias hybridus
  12. Nhàn xám Chlidonias leucopterus
  13. Nhàn đầu xám Anous stolidus
  14. Nhàn trắng Gygis alba
 32. Họ Bồ câu
 33. Họ Vẹt  Bộ: Psittaciformes Họ: Psittacidae
  Có 335 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.
  1. Vẹt đuôi ngắn Psittinus cyanurus
  2. Vẹt đuôi ngắn Psittacula eupatria
  3. Vẹt cổ hồng Psittacula krameri (I)
  4. Vẹt đầu xám Psittacula finschii
  5. Vẹt đầu hồng Psittacula roseata
  6. Vẹt ngực đỏ Psittacula alexandri
  7. Vẹt đuôi dài Psittacula longicauda
  8. Vẹt lùn Loriculus vernalis
 34. Họ Cu cu Bộ: Cuculiformes Họ: Cuculidae Có 138 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 20 loài.
  1. Khát nước Clamator coromandus
  2. Chèo chẹo lớn Cuculus sparverioides
  3. Cuculus hyperythrus
  4. Bắt cô trói cột Cuculus micropterus
  5. Cu cu Cuculus canorus
  6. Cu cu phương đông Cuculus saturatus
  7. Cuculus horsfieldi
  8. Cu cu nhỏ Cuculus poliocephalus
  9. Tìm vịt vằn Cacomantis sonneratii
  10. Tìm vịt Cacomantis merulinus
  11. Tìm vịt nhỏ, tìm vịt trán trắng Chrysococcyx minutillus
  12. Tìm vịt lục bảo châu Á, tìm vịt xanh Chrysococcyx maculatus
  13. Tìm vịt tím Chrysococcyx xanthorhynchus
  14. Cu cu đen châu Á Surniculus lugubris
  15. Tu hú châu Á Eudynamys scolopacea
  16. Phướn nhỏ Phaenicophaeus diardi
  17. Phướn Phaenicophaeus tristis
  18. Phướn đất mỏ đỏ san hô hay phướn đất Carpococcyx renauldi
  19. Bìm bịp lớn Centropus sinensis
  20. Bìm bịp nhỏ Centropus bengalensis
 35. Họ Cú lợn  Bộ: Strigiformes Họ: Tytonidae
  Có 16 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 36. Họ Cú mèo  Bộ: Strigiformes Họ: Strigidae
  Có 195 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 16 loài.
  1. Cú mèo latusơ Otus spilocephalus
  2. Cú mèo khoang cổ Otus lettia
  3. Cú mèo khoang cổ Otus lempiji
  4. Cú mèo nhỏ Otus sunia
  5. Dù dì Nêpan Bubo nipalensis
  6. Dù dì phương đôngKetupa zeylonensis
  7. Dù dì hung Ketupa flavipes
  8. Dù dì kếtupu Ketupa ketupu
  9. Hù phương đông Strix seloputo
  10. Hù Lào Strix leptogrammica
  11. Hù nivicon Strix aluco
  12. Cú vọ mặt trắng Glaucidium brodiei
  13. Cú vọ dơlacua Glaucidium cuculoides
  14. Hù trán trắng Athene brama
  15. Cú vọ lưng nâu Ninox scutulata
  16. Cú lửa Asio flammeus
 37. Họ Cú muỗi mỏ quặp  Bộ: Caprimulgiformes Họ: Podargidae
  Có 12 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 38. Họ Cú muỗi  Bộ: Caprimulgiformes Họ: Caprimulgidae
  Có 86 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
  1. Cú muỗi mào Eurostopodus macrotis
  2. Cú muỗi Ấn Độ Caprimulgus indicus
  3. Cú muỗi đuôi dài Caprimulgus macrurus
  4. Cú muỗi châu Á Caprimulgus asiaticus
  5. Cú muỗi lưng xám Caprimulgus affinis
 39. Họ Yến  Bộ: Apodiformes Họ: Apodidae
  Có 98 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 11 loài.
  1. Yến núi Aerodramus brevirostris
  2. Aerodramus rogersi
  3. Aerodramus maximus
  4. Yến hàng Aerodramus fuciphagus
  5. Yến hông xám Aerodramus germani
  6. Yến đuôi nhọn họng trắng hay yến đuôi cứng hông trắng Hirundapus caudacutus
  7. Yến đuôi nhọn lưng bạc hay yến đuôi cứng bụng trắng Hirundapus cochinchinensis
  8. Yến đuôi nhọn lưng nâu hay yến đuôi cứng lớn Hirundapus giganteus
  9. Yến cọ châu Á hay yến cọ Cypsiurus balasiensis
  10. Yến hông trắng Apus pacificus
  11. Yến cằm trắng Apus nipalensis
 40. Họ Yến mào  Bộ: Apodiformes Họ: Hemiprocnidae
  Có 4 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 41. Họ Nuốc  Bộ: Trogoniformes Họ: Trogonidae
  Có 33 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 42. Họ Bồng chanh (Sả, Bói cá)Bộ: Coraciiformes Họ: Alcedinidae
  Có 93 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 12 loài.
  1. Bồng chanh rừng Alcedo hercules
  2. Bồng chanh, bói cá châu Âu, bói cá sông Alcedo atthis
  3. Bồng chanh tai xanh Alcedo meninting
  4. Bồng chanh đỏ, bồng chanh lưng đen Ceyx erithacus
  5. Sả vằn Lacedo pulchella
  6. Sả mỏ rộng Pelargopsis capensis
  7. Sả hung Halcyon coromanda
  8. Sả đầu nâu Halcyon smyrnensis
  9. Sả đầu đen Halcyon pileata
  10. Sả khoang cổ Todirhamphus chloris
  11. Bói cá lớn Megaceryle lugubris
  12. Bói cá nhỏ Ceryle rudis
 43. Họ Trảu  Bộ: Coraciiformes Họ: Meropidae
  Có 26 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
  1. Trảu lớn Nyctyornis athertoni
  2. Trảu đầu hung Merops orientalis
  3. Trảu đầu nâu Merops viridis
  4. Trảu ngực nâu Merops philippinus
  5. Trảu họng vàng Merops leschenaulti
 44. Họ Sả rừng (họ Trả)  Bộ: Coraciiformes Họ: Coraciidae
  Có 12 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 45. Họ Đầu rìu Bộ truyền thống: Coraciiformes, hiện tại Bucerotiformes Họ: Upupidae
  Có 2 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 46. Họ Hồng hoàng  Bộ truyền thống: Coraciiformes, hiện tại Bucerotiformes Họ: Bucerotidae
  Có 57 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 7 loài.
  1. Cao cát bụng trắng Anthracoceros albirostris
  2. Cao cát đen Anthracoceros malayanus
  3. Hồng hoàng Buceros bicornis
  4. Anorrhinus austeni
  5. Niệc đầu trắng Aceros comatus
  6. Niệc cổ hung Aceros nipalensis
  7. Niệc mỏ vằn Aceros undulatus
 47. Họ Cu rốc  Bộ: Piciformes Họ: Megalaimidae
  Có 84 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 10 loài.
  1. Cu rốc lớn hay Thầy chùa lớn Megalaima virens
  2. Cu rốc đít đỏ hay Thầy chùa đít đỏ Megalaima lagrandieri
  3. Cu rốc bụng nâu hay Thầy chùa bụng nâu Megalaima lineata
  4. Cu rốc đầu xám hay Thầy chùa đầu xám Megalaima faiostricta
  5. Cu rốc đầu vàng Megalaima franklinii
  6. Cu rốc trán vàng Megalaima oorti
  7. Cu rốc họng xanh hay Cu rốc đầu đỏ Megalaima asiatica
  8. Cu rốc tai đen Megalaima incognita
  9. Cu rốc đầu đen Megalaima australis
  10. Cu rốc cổ đỏ Megalaima haemacephala
 48. Họ Gõ kiến  Bộ: Piciformes Họ: Picidae
  Có 218 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 26 loài.
  1. Vẹo cổ Jynx torquilla
  2. Gõ kiến lùn đầu vàng Picumnus innominatus
  3. Gõ kiến lùn mày trắng Sasia ochracea
  4. Gõ kiến nhỏ nâu xám Dendrocopos canicapillus
  5. Gõ kiến nhỏ mày trắng Dendrocopos macei
  6. Gõ kiến nhỏ ngực đốm Dendrocopos atratus
  7. Gõ kiến nhỏ bụng hung Dendrocopos hyperythrus
  8. Gõ kiến nhỏ trán vàng Dendrocopos darjellensis
  9. Gõ kiến nhỏ ngực đỏ Dendrocopos cathpharius
  10. Gõ kiến nhỏ sườn đỏ Dendrocopos major
  11. Gõ kiến nâu Celeus brachyurus
  12. Gõ kiến đen bụng trắng Dryocopus javensis
  13. Gõ kiến xanh bụng vàng Picus chlorolophus
  14. Gõ kiến xanh gáy vàng Picus flavinucha
  15. Gõ kiến xanh bụng vàng Picus vittatus
  16. Gõ kiến xanh bụng vằn Picus xanthopygaeus
  17. Gõ kiến đầu đỏ hay Gõ kiến xanh cổ đỏ Picus rabieri
  18. Gõ kiến xanh hông đỏ Picus erythropygius
  19. Gõ kiến xanh gáy đen Picus canus
  20. Gõ kiến vàng nhỏ Dinopium javanense
  21. Gõ kiến vàng lớn Chrysocolaptes lucidus
  22. Gõ kiến nâu đỏ Gecinulus grantia
  23. Gõ kiến nâu cổ đỏ Blythipicus pyrrhotis
  24. Gõ kiến đầu rằn Meiglyptes jugularis
  25. Gõ kiến đen họng trắng Hemicircus canente
  26. Gõ kiến xám Mulleripicus pulverulentus
 49. Họ Mỏ rộng  Bộ: Passeriformes Họ: Eurylaimidae
  Có 15 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
  1. Mỏ rộng đen hay mỏ rộng tối màu Corydon sumatranus
  2. Mỏ rộng đỏ hay mỏ rộng đen đỏ Cymbirhynchus macrorhynchos
  3. Mỏ rộng hồng hay mỏ rộng sọc dọc Eurylaimus javanicus
  4. Mỏ rộng xanh hay mỏ rộng đuôi dài Psarisomus dalhousiae
  5. Mỏ rộng hung hay mỏ rộng ngực bạc Serilophus lunatus
 50. Họ Đuôi cụt  Bộ: Passeriformes Họ: Pittidae
  Có 32 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 9 loài.
  1. Đuôi cụt nâu hay đuôi cụt có tai Pitta phayrei
  2. Đuôi cụt gáy xanh Pitta nipalensis
  3. Đuôi cụt đầu xám Pitta soror
  4. Đuôi cụt đầu hung hay đuôi cụt gáy bạc Pitta oatesi
  5. Đuôi cụt đầu đỏ hay đuôi cụt lam Pitta cyanea
  6. Đuôi cụt bụng sọc ngang Pitta elliotii
  7. Đuôi cụt đầu đen hay đuôi cụt mào Pitta sordida
  8. Đuôi cụt bụng đỏ hay đuôi cụt tiên Pitta nympha
  9. Đuôi cụt cánh xanh Pitta moluccensis
 51. Họ Sơn ca  Bộ: Passeriformes Họ: Alaudidae
  Có 91 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
  1. Sơn ca Java Mirafra javanica
  2. Sơn ca Đông Dương Mirafra erythrocephala
  3. Sơn ca phương Đông Alauda gulgula
 52. Họ Nhạn  Bộ: Passeriformes Họ: Hirundinidae
  Có 75 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 11 loài.
  1. Én cát hay nhạn nâu xám Riparia riparia
  2. Én cát họng nâu hay nhạn nâu đỏ Riparia paludicola
  3. Én núi đá tối màu hay nhạn nâu hung Ptyonoprogne concolor
  4. Nhạn bụng trắng Hirundo rustica
  5. Nhạn Thái Bình Dương hay nhạn đuôi đen Hirundo tahitica
  6. Nhạn đuôi cứng hay nhạn đầu hung Hirundo smithii
  7. Nhạn phao câu đỏ hay nhạn bụng xám Cecropis daurica
  8. Nhạn bụng hung Cecropis badia
  9. Én nhà hay nhạn hông trắng Siberi Delichon urbica
  10. Én nhà châu Á hay nhạn hông trắng châu Á Delichon dasypus
  11. Én nhà Nepal hay nhạn hông trắng Nepal Delichon nipalensis
 53. Họ Chìa vôi  Bộ: Passeriformes Họ: Motacillidae
  Có 54 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 12 loài.
  1. Chìa vôi rừng Dendronanthus indicus
  2. Chìa vôi trắng Motacilla alba
  3. Chìa vôi lưng đen Motacilla lugens
  4. Chìa vôi đầu vàng Motacilla citreola
  5. Chìa vôi vàng hay chìa vôi đầu lam Motacilla flava
  6. Chìa vôi xám hay chìa vôi núi Motacilla cinerea
  7. Manh lớn Anthus rufulus
  8. Manh Vân Nam Anthus hodgsoni
  9. Manh họng đỏ Anthus cervinus
  10. Manh hồng Anthus roseatus
  11. Manh Nhật Bản Anthus spinoletta
  12. Manh lưng đỏ Anthus rubescens (A)
 54. Họ Phường chèo  Bộ: Passeriformes Họ: Campephagidae
  Có 82 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 12 loài.
  1. Phường chèo xám lớn Coracina macei
  2. Phường chèo xám nhỏ Coracina polioptera
  3. Phường chèo xám Coracina melaschistos
  4. Phường chèo hồng Pericrocotus roseus
  5. Phường chèo cánh trắng Pericrocotus cantonensis
  6. Phường chèo trắng lớn Pericrocotus divaricatus
  7. Phường chèo nhỏ Pericrocotus cinnamomeus
  8. Phường chèo đỏ đuôi dài Pericrocotus ethologus
  9. Phường chèo đỏ mỏ ngắn Pericrocotus brevirostris
  10. Phường chèo đỏ lớn Pericrocotus flammeus
  11. Phường chèo má xám Pericrocotus solaris
  12. Phường chèo đen Hemipus picatus
 55. Họ Chào mào  Bộ: Passeriformes Họ: Pycnonotidae
  Có 130 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 20 loài.
  1. Chào mào mỏ lớn Spizixos canifrons
  2. Chào mào khoang cổ Spizixos semitorques
  3. Chào mào vạch Pycnonotus striatus
  4. Chào mào vàng đầu đen Pycnonotus atriceps
  5. Chào mào vàng mào đen Pycnonotus melanicterus
  6. Chào mào Pycnonotus jocosus
  7. Bông lau ngực nâu Pycnonotus xanthorrhous
  8. Bông lau Trung Quốc Pycnonotus sinensis
  9. Bông lau tai trắng hay Bông lau đít đỏ Pycnonotus aurigaster
  10. Bông lau họng vạch Pycnonotus finlaysoni
  11. Bông lau vàng Pycnonotus flavescens
  12. Bông lau mày trắng Pycnonotus goiavier
  13. Bông lau tai vằnPycnonotus blanfordi
  14. Cành cạch lớn Alophoixus pallidus
  15. Cành cạch bụng hung Alophoixus ochraceus
  16. Cành cạch nhỏ Iole propinqua
  17. Cành cạch xám Hemixos flavala
  18. Cành cạch hung Hemixos castanonotus
  19. Cành cạch núi Ixos mcclellandii
  20. Cành cạch đen Hypsipetes leucocephalus
 56. Họ Chim xanh  Bộ: Passeriformes Họ: Chloropseidae
  Có 8 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
  1. Chim xanh Nam Bộ hay chim xanh cánh lam Chloropsis cochinchinensis
  2. Chim xanh trán vàng hay chim xanh ngực vàng Chloropsis aurifrons
  3. Chim xanh hông vàng hay chim xanh bụng cam Chloropsis hardwickii
 57. Họ Chim nghệ  Bộ: Passeriformes Họ: Aegithinidae
  Có 4 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 loài.
 58. Họ Lội suối  Bộ: Passeriformes Họ: Cinclidae
  Có 5 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 59. Họ Hoét (Họ Chích chòe)  Bộ: Passeriformes Họ: Turdidae
  Có 335 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 23 loài.
  1. Hoét đá họng trắng Monticola gularis
  2. Hoét đá bụng hung Monticola rufiventris
  3. Hoét đá Monticola solitarius
  4. Hoét xanh Myophonus caeruleus
  5. Hoét vàng Zoothera citrina
  6. Hoét Sibêri Zoothera sibirica
  7. Sáo đất nâu hung Zoothera mollissima
  8. Sáo đất Dixon Zoothera dixoni
  9. Sáo đất Zoothera dauma
  10. Sáo dài mỏ to Zoothera monticola
  11. Sáo đất nâu Zoothera marginata
  12. Hoét lưng đen Turdus hortulorum
  13. Hoét ngực đen Turdus dissimilis
  14. Hoét bụng trắng Turdus cardis
  15. Hoét đen cánh trắng Turdus boulboul
  16. Hoét đen Turdus merula
  17. Hoét hung Turdus rubrocanus (Turdus rybrocanus ???)
  18. Hoét mày trắng Turdus obscurus
  19. Hoét lưng hung Turdus naumanni
  20. Hoét Trung Quốc Turdus mupinensis
  21. Hoét đuôi cụt bụng vằn Brachypteryx stellata
  22. Hoét đuôi cụt mày trắng Brachypteryx leucophrys
  23. Hoét đuôi cụt xanh Brachypteryx montana
 60. Họ Chiền chiện  Bộ: Passeriformes Họ: Cisticolidae
  Có 111 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.
  1. Chiền chiện đồng hung Cisticola juncidis
  2. Chiền chiện đồng vàng Cisticola exilis
  3. Chiền chiện núi Prinia polychroa
  4. Chiền chiện núi họng trắng Prinia atrogularis
  5. Chiền chiện đầu nâu Prinia rufescens
  6. Chiện chiện lưng xám Prinia hodgsonii
  7. Chiền chiện bụng vàng Prinia flaviventris
  8. Chiền chiện bụng hung Prinia inornata
 61. Họ Lâm oanh (Chim chích)  Bộ: Passeriformes Họ: Sylviidae
  Có 291 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 48 loài.
  1. Chích đuôi cụt bụng vàng Tesia castaneocoronata
  2. Chích đuôi cụt Tesia olivea
  3. Chích đuôi cụt bụng xanh Tesia cyaniventer
  4. Chích châu Á Urosphena squameiceps
  5. Chích bụi rậm Cettia canturians
  6. Chích Vân Nam Cettia pallidipes
  7. Chích chân khỏe Cettia fortipes
  8. Chích mày vàng Cettia flavolivacea
  9. Chích ngực hung Bradypterus tacsanowskius
  10. Chích nâu đỏ Bradypterus seebohmi
  11. Chích ngực vàng Bradypterus luteoventris
  12. Chích đầm lầy nhỏ Locustella lanceolata
  13. Chích đầm lầy lớn Locustella certhiola
  14. Chích đầu nhọn mày đen Acrocephalus bistrigiceps
  15. Chích sậy lớn Acrocephalus arundinaceus
  16. Chích đầu nhọn Phương đông Acrocephalus orientalis
  17. Chích đầu nhọn Acrocephalus stentoreus
  18. Chích mỏ rộng Acrocephalus aedon
  19. Chích bông đầu vàng Orthotomus cuculatus
  20. Chích bông đuôi dài Orthotomus sutorius
  21. Chích bông cánh vàng Orthotomus atrogularis
  22. Chích nâu Phylloscopus fuscatus
  23. Chích bụng hung Phylloscopus subaffinis
  24. Chích bụng trắng Phylloscopus schwarzi (Phylloscopus aschwarzi ???)
  25. Chích dải hung Phylloscopus pulcher
  26. Chích mày xám Phylloscopus maculipennis
  27. Chích hông vàng Phylloscopus proregulus
  28. Chích mày lớn Phylloscopus inornatus
  29. Chích Phương bắc Phylloscopus borealis
  30. Chích xanh lục Phylloscopus trochiloides
  31. Chích chân xám Phylloscopus tenellipes
  32. Chích lá Sakhalin Phylloscopus borealoides
  33. Chích mày vàng Phylloscopus coronatus
  34. Chích đuôi xám Phylloscopus reguloides
  35. Chích đuôi trắng Phylloscopus davisoni
  36. Chích ngực vàng Phylloscopus ricketti
  37. Chích đớp ruồi mày đen Seicercus affinis
  38. Chích đớp ruồi má xám Seicercus poliogenys
  39. Chích đớp ruồi đầu hung Seicercus castaniceps
  40. Chích đớp ruồi mặt hung Abroscopus albogularis
  41. Chích đớp ruồi mỏ vàng Abroscopus superciliaris
  42. Chích đớp ruồi mặt đen Abroscopus schisticeps
  43. Chích đớp ruồi mỏ rộng Tickellia hodgsoni
  44. Chiền chiện lớn hay chiền chiện sọc Megalurus palustris
  45. Chích đuôi dài phao câu hung hay chích đuôi dài Graminicola bengalensis
  46. Chích đớp ruồi mào xám Seicercus tephrocephalus
  47. Chích đớp ruồi Bianchi Seicercus valentini
  48. Chích đớp ruồi đuôi phẳng Seicercus soror
 62. Họ Đớp ruồi  Bộ: Passeriformes Họ: Muscicapidae
  Có 274 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 58 loài.
  1. Đớp ruồi xám Muscicapa griseisticta
  2. Đớp ruồi Sibêri Muscicapa sibirica
  3. Đớp ruồi nâu Muscicapa dauurica
  4. Muscicapa williamsoni
  5. Đớp ruồi ngực nâu Muscicapa muttui
  6. Đớp ruồi đuôi hung Muscicapa ferruginea
  7. Đớp ruồi vàng Ficedula zanthopygia
  8. Đớp ruồi lưng vàng Ficedula narcissina
  9. Đớp ruồi Mugi Ficedula mugimaki
  10. Đớp ruồi họng hung Ficedula strophiata
  11. Đớp ruồi taiga (???) Ficedula albicilla
  12. Đớp ruồi mày trắng Ficedula hyperythra
  13. Đớp ruồi họng trắng Ficedula monileger
  14. Đớp ruồi mày hung Ficedula solitaris
  15. Đớp ruồi đen mày trắng Ficedula westermanni
  16. Đớp ruồi mắt đen Ficedula tricolor
  17. Đớp ruồi đầu xanh Ficedula sapphira
  18. Đớp ruồi Nhật Bản Cyanoptila cyanomelana
  19. Đớp ruồi xanh xám Eumyias thalassina
  20. Đớp ruồi lớn Niltava grandis
  21. Đớp ruồi trán đen Niltava macgrigoriae
  22. Đớp ruồi cằm đen Niltava davidi
  23. Đớp ruồi họng hung Niltava vivida
  24. Đớp ruồi trắng Cyornis concretus
  25. Đớp ruồi Hải Nam Cyornis hainanus
  26. Đớp ruồi cằm xanh Cyornis rubeculoides
  27. Đớp ruồi họng hung Cyornis banyumas
  28. Đớp ruồi họng vàng Cyornis tickelliae
  29. Đớp ruồi xanh Muscicapella hodgsoni
  30. Đớp ruồi đầu xám Culicicapa ceylonensis
  31. Oanh Nhật Bản (???) hay Oanh robin Erithacus akahige
  32. Oanh đuôi đỏ Luscinia sibilans
  33. Oanh cổ đỏ Luscinia calliope
  34. Oanh cổ xanh Luscinia svecica
  35. Oanh lưng xanh Luscinia cyane
  36. Oanh đuôi cụt lưng xanh Tarsiger cyanurus
  37. Oanh đuôi nhọn lưng vàng Tarsiger chrysaeus
  38. Oanh đuôi nhọn mày trắng Tarsiger indicus
  39. Chích chòe Copsychus saularis
  40. Chích chòe lửa Copsychus malabaricus
  41. Đuôi đỏ núi đá trán đen Phoenicurus ochruros
  42. Đuôi đỏ núi đá trán xám Phoenicurus auroreus
  43. Đuôi đỏ núi đá mày xanh Phoenicurus frontalis
  44. Đuôi đỏ đầu trắng Chaimarrornis leucocephalus
  45. Đuôi đỏ xanh Rhyacornis fuliginosus
  46. Hoét đuôi dài Hodgsonius phaenicuroides
  47. Oanh đuôi trắng Cinclidium leucurum
  48. Saxicola maura
  49. Oanh mày xanh Cinclidium frontale
  50. Chích chòe nước nhỏ Enicurus scouleri
  51. Chích chòe nước trán trắng Enicurus schistaceus
  52. Chích chòe nước đầu trắng Enicurus leschenaulti
  53. Chích chòe nước đốm trắng Enicurus maculatus
  54. Cô cô đầu xám Cochoa purpurea
  55. Cô cô xanh Cochoa viridis
  56. Sẻ bụi đen Saxicola caprata
  57. Sẻ bụi lưng xanh Saxicola jerdoni
  58. Sẻ bụi xám Saxicola ferrea
 63. Họ Rẻ quạt  Bộ: Passeriformes Họ: Rhipiduridae
  Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.
  1. Rẻ quạt bụng vàng Rhipidura hypoxantha
  2. Rẻ quạt họng trắng Rhipidura albicollis
  3. Rẻ quạt mày trắng Rhipidura aureola
  4. Rẻ quạt Java Rhipidura javanica
 64. Họ Chim thiên đường Bộ: Passeriformes Họ: Monarchidae
  Có 99 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
  1. Đớp ruồi xanh gáy đen Hypothymis azurea
  2. Thiên đường đuôi đen Terpsiphone atrocaudata
  3. Thiên đường đuôi phướn Terpsiphone paradisi
 65. Họ Bách thanh lưng nâu  Bộ: Passeriformes Họ: Pachycephalidae
  Có 57 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 66. Họ Họa mi (họ Khướu)  Bộ: Passeriformes Họ: Timaliidae
  Có 270 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 91 loài.
  1. Bồ chao, Liếu điểu Garrulax perspicillatus
  2. Khướu họng vàng Garrulax albogularis
  3. Khướu đầu trắng Garrulax leucolophus
  4. Khướu khoang cổ Garrulax monileger
  5. Khướu ngực đen Garrulax pectoralis
  6. Khướu đầu đen Garrulax milleti (E)
  7. Khướu xám Garrulax maesi
  8. Khướu bạc má Garrulax chinensis
  9. Khướu đầu xám Garrulax vassali
  10. Khướu cằm hung Garrulax rufogularis
  11. Khướu Kon Ka Kinh Garrulax konkakinhensis (E)
  12. Khướu ngực đốm Garrulax merulinus
  13. Họa mi Garrulax canorus
  14. Bò chiêu Garrulax sannio
  15. Khướu vằn Garrulax subunicolor
  16. Khướu vảy Garrulax squamatus
  17. Khướu mặt đen Garrulax affinis
  18. Khướu đầu hung Garrulax erythrocephalus
  19. Khướu Ngọc Linh Garrulax ngoclinhensis (E)
  20. Khướu đầu đen má xám Garrulax yersini (E), (EN)
  21. Khướu cánh đỏ Garrulax formosus
  22. Khướu đuôi đỏ Garrulax milnei
  23. Khướu mặt đỏ Liocichla phoenicea
  24. Chuối tiêu mỏ to Malacocincla abbotti
  25. Chuối tiêu đất Pellorneum tickelli
  26. Chuối tiêu họng đốm Pellorneum albiventre
  27. Chuối tiêu ngực đốm Pellorneum ruficeps
  28. Chuối tiêu đuôi ngắn Malacopteron cinereum
  29. Họa mi đất mỏ dài Pomatorhinus hypoleucos
  30. Họa mi đất má trắng Pomatorhinus erythrocnemis
  31. Họa mi đất mày trắng Pomatorhinus schisticeps
  32. Họa mi đất ngực luốc Pomatorhinus ruficollis
  33. Họa mi đất mỏ đỏ Pomatorhinus ochraceiceps
  34. Họa mi đất ngực hung Pomatorhinus ferruginosus
  35. Họa mi mỏ cong Xiphirhynchus superciliaris
  36. Họa mi mỏ dài hay Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui
  37. Khướu đuôi cụt Rimator malacoptilus
  38. Khướu đá hoa Napothera crispifrons
  39. Khướu đá đuôi ngắn Napothera brevicaudata
  40. Khướu đá nhỏ Napothera epilepidota
  41. Khướu đất đuôi cụt Pnoepyga albiventer
  42. Khướu đất đuôi cụt Pigmi hay Khướư đất Pigmi Pnoepyga pusilla
  43. Khướu đất hung Spelaeornis formosus
  44. Khướu đất đuôi dài Spelaeornis chocolatinus
  45. Khướu bụi đầu hung Stachyris ambigua
  46. Khướu bụi đầu đỏ hay Khướư bụi hung đỏ Stachyris ruficeps
  47. Khướu bụi vàng Stachyris chrysaea
  48. Khướu đá mun hay Khướư mun Stachyris herberti
  49. Khướu bụi đầu đen Stachyris nigriceps
  50. Khướu bụi đốm đỏ Stachyris striolata
  51. Chích chạch má vàng Macronous gularis
  52. Chích chạch má xám Macronous kelleyi
  53. Họa mi nhỏ Timalia pileata
  54. Họa mi mỏ ngắn Chrysomma sinense
  55. Kim oanh tai bạc Leiothrix argentauris
  56. Kim oanh mỏ đỏ hay Chim tương tư mỏ hồng Leiothrix lutea
  57. Khướu hông đỏ Cutia nipalensis
  58. Khướu mỏ quặp bụng hung Pteruthius rufiventer
  59. Khướu mỏ quặp mày trắng Pteruthius flaviscapis
  60. Khướu mỏ quặp tai đen Pteruthius melanotis
  61. Khướu mỏ quặp cánh vàng Pteruthius aenobarbus
  62. Khướu mỏ quặp cánh vàng (?) Gampsorhynchus rufulus
  63. Khướu vằn Vân Nam Actinodura ramsayi
  64. Khướu vằn đầu đen Actinodura sodangorum (E)
  65. Khướư vằn gáy xanh Actinodura souliei
  66. Khướu lùn cánh xanh Minla cyanouroptera
  67. Khướu lùn đuôi hung Minla strigula
  68. Khướu lùn đuôi đỏ Minla ignotincta
  69. Lách tách ngực vàng Alcippe chrysotis
  70. Lách tách họng vàng Alcippe cinerea
  71. Lách tách đầu đốm Alcippe castaneceps
  72. Lách tách mày trắng Alcippe vinipectus
  73. Lách tách ngực nâu Alcippe ruficapilla
  74. Lách tách họng vạch Alcippe cinereiceps
  75. Lách tách họng hung Alcippe rufogularis
  76. Lách tách đầu nâu Alcippe brunnea
  77. Lách tách đầu hung Alcippe dubia
  78. Lách tách má nâu Alcippe poioicephala
  79. Lách tách má xám hay Lách tách đầu xám Alcippe morrisonia
  80. Lách tách vành mắt Alcippe peracensis
  81. Mi núi Bà hay Mi langbiang Crocias langbianis (E), (EN)
  82. Mi lưng nâu Heterophasia annectens
  83. Mi đầu đen (hay Mi lưng đen ?) Heterophasia melanoleuca
  84. Mi đầu đen (?) Heterophasia desgodinsi
  85. Mi đuôi dài Heterophasia picaoides
  86. Khướu mào khoang cổ Yuhina castaniceps
  87. Khướu mào cổ hung Yuhina flavicollis
  88. Khướu mào họng đốm Yuhina gularis
  89. Khướu mào cổ trắng Yuhina diademata
  90. Khướu mào đầu đen hay Khướu mào mặt đen Yuhina nigrimenta
  91. Khướu mào bụng trắng Yuhina zantholeuca
 67. Khướu mỏ dẹt  Bộ: Passeriformes Họ: Paradoxornithidae (Timaliidae/Sylviidae?)
  Có 20 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 9 loài.
  1. Khướu mỏ dẹt đầu xám Paradoxornis gularis
  2. Khướu mỏ dẹt cằm đen hay Khướư mỏ dẹt ngực đốm Paradoxornis guttaticollis
  3. Khướu mỏ dẹt bé Paradoxornis webbianus
  4. Paradoxornis brunneus
  5. Khướu mỏ dẹt Vân Nam Paradoxornis alphonsianus
  6. Khướu mỏ dẹt họng đen Paradoxornis nipalensis
  7. Khướu mỏ dẹt vàng Paradoxornis verreauxi
  8. Khướu mỏ dẹt lưng đen hay Khướu mỏ dẹt đuôi ngắn Paradoxornis davidianus
  9. Khướu mỏ dẹt to Paradoxornis ruficeps
 68. Họ Bạc má đuôi dài  Bộ: Passeriformes Họ: Aegithalidae
  Có 9 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 69. Họ Chích bụng vàng  Bộ: Passeriformes Họ: Pardalotidae
  Có 65 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 70. Họ Bạc má  Bộ: Passeriformes Họ: Paridae
  Có 59 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
  1. Bạc má Parus major
  2. Bạc má bụng vàng Parus monticolus
  3. Mác má mào Parus spilonotus
  4. Bạc má rừng Sylviparus modestus
  5. Chào mào Melanochlora sultanea
 71. Họ Trèo cây  Bộ: Passeriformes Họ: Sittidae
  Có 24 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 6 loài.
  1. Trèo cây bụng hung Sitta castanea
  2. Trèo cây huyệt hung Sitta nagaensis
  3. Trèo cây Himalaya Sitta himalayensis
  4. Trèo cây trán đen Sitta frontalis
  5. Trèo cây mỏ vàng Sitta solangiae
  6. Trèo cây lưng đen Sitta formosa
 72. Họ Đuôi cứng  Bộ: Passeriformes Họ: Certhiidae
  Có 6 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 73. Họ Hút mật  Bộ: Passeriformes Họ: Nectariniidae
  Có 131 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 15 loài.
  1. Hút mật bụng hung Chalcoparia singalensis
  2. Hút mật họng nâu Anthreptes malacensis
  3. Hút mật bụng vạch Hypogramma hypogrammicum
  4. Hút mật lưng đen Leptocoma calcostetha
  5. Hút mật họng hồng Leptocoma sperata
  6. Hút mật họng đen Cinnyris asiaticus
  7. Hút mật họng tím Cinnyris jugularis
  8. Hút mật bụng vàng Aethopyga gouldiae
  9. Hút mật Nêpan Aethopyga nipalensis
  10. Hút mật đuôi nhọn Aethopyga christinae
  11. Hút mật ngực đỏ Aethopyga saturata
  12. Hút mật đỏ Aethopyga siparaja
  13. Bắp chuối mỏ dài Arachnothera longirostra
  14. Bắp chuối bụng xám Arachnothera modesta
  15. Bắp chuối đốm đen Arachnothera magna
 74. Họ Chim sâu  Bộ: Passeriformes Họ: Dicaeidae
  Có 44 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 6 loài.
  1. Chim sâu mỏ lớn Dicaeum agile
  2. Chim sâu bụng vạch Dicaeum chrysorrheum
  3. Chim sâu bụng vàng Dicaeum melanoxanthum
  4. Chim sâu vàng lục Dicaeum concolor
  5. Chim sâu ngực đỏ Dicaeum ignipectus
  6. Chim sâu lưng đỏ Dicaeum cruentatum
 75. Họ Vành khuyên  Bộ: Passeriformes Họ: Zosteropidae
  Có 96 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 76. Họ Vàng anh  Bộ: Passeriformes Họ: Oriolidae
  Có 29 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.
 77. Họ Chim lam  Bộ: Passeriformes Họ: Irenidae
  Có 2 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 78. Họ Bách thanh  Bộ: Passeriformes Họ: Laniidae
  Có 31 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 5 loài.
  1. Bách thanh vằn Lanius tigrinus
  2. Bách thanh mày trắng hay Bách thanh nâu Lanius cristatus
  3. Bách thanh nhỏ Lanius collurioides
  4. Bách thanh đầu đen hay Bách thanh đuôi dài Lanius schach
  5. Bách thanh đen hay bách thanh lưng xám Lanius tephronotus
 79. Họ Phường chèo nâu  Bộ: Passeriformes Họ: Prionopidae
  Có 12 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
 80. Họ Chèo bẻo  Bộ: Passeriformes Họ: Dicruridae
  Có 24 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 7 loài.
  1. Chèo bẻo hay Chèo bẻo đen Dicrurus macrocercus
  2. Chèo bẻo xám Dicrurus leucophaeus
  3. Chèo bẻo mỏ quạ Dicrurus annectans
  4. Chèo bẻo rừng Dicrurus aeneus
  5. Chèo bẻo đuôi cờ hay Chèo bẻo cờ đuôi bằng Dicrurus remifer
  6. Chèo bẻo bờm Dicrurus hottentottus
  7. Chèo bẻo cờ lớn hay Chèo bẻo cờ đuôi chẻ Dicrurus paradiseus
 81. Họ Nhạn rừng  Bộ: Passeriformes Họ: Artamidae
  Có 11 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 1 loài.
 82. Họ Quạ  Bộ: Passeriformes Họ: Corvidae
  Có 120 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 15 loài.
  1. Quạ thông Garrulus glandarius
  2. Giẻ cùi mỏ vàng Urocissa flavirostris
  3. Giẻ cùi Urocissa erythrorhyncha
  4. Giẻ cùi vàng Urocissa whiteheadi
  5. Giẻ cùi xanh Cissa chinensis
  6. Giẻ cùi bụng vàng Cissa hypoleuca
  7. Choàng choạc hung Dendrocitta vagabunda
  8. Choàng choạc xám Dendrocitta formosae
  9. Choàng choạc đầu đen Dendrocitta frontalis
  10. Chim khách Crypsirina temia
  11. Chim khách đuôi cờ Temnurus temnurus
  12. Ác là hay Ắc cắc, Ắc xắc Pica pica
  13. Quạ mỏ nhỏ hay Quạ đen mỏ bé Corvus corone
  14. Quạ đen hay Ác đen Corvus macrorhynchos
  15. Quạ khoang hay Ác khoang Corvus torquatus
 83. Họ Sáo  Bộ: Passeriformes Họ: Sturnidae
  Có 125 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 13 loài.
  1. Sáo vàng Ampeliceps coronatus
  2. Nhồng hay Sáo đá Gracula religiosa
  3. White-vented Myna Acridotheres grandis
  4. Sáo mỏ vàng Acridotheres cristatellus
  5. Sáo nâu Acridotheres tristis
  6. Sáo sậu đầu trắng Acridotheres burmannicus
  7. Sáo sậu hay Cà cưỡng Gracupica nigricollis
  8. Sáo đá lưng đen Sturnia sturnina
  9. Sáo đá Trung Quốc Sturnia sinensis
  10. Sáo đá đuôi hung Sturnia malabarica
  11. Sáo đá đầu trắng Sturnus sericeus
  12. Sáo đá má trắng Sturnus cineraceus
  13. Sáo đá xanh hay Sáo đá Sturnus vulgaris
 84. Họ Rồng rộc  Bộ: Passeriformes Họ: Ploceidae
  Có 116 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 3 loài.
  1. Rồng rộc đen Ploceus manyar
  2. Rồng rộc Ploceus philippinus
  3. Rồng rộc vàng Ploceus hypoxanthus
 85. Họ Chim di  Bộ: Passeriformes Họ: Estrildidae
  Có 141 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 8 loài.
  1. Mai hoa Amandava amandava
  2. Di xanh Erythrura prasina
  3. Di cam Lonchura striata
  4. Di đá Lonchura punctulata
  5. Di bụng trắng Lonchura leucogastra
  6. Di nâu Lonchura atricapilla
  7. Di đầu trắng Lonchura maja
  8. Sẻ Java Padda oryzivora (I)
 86. Họ Sẻ  Bộ: Passeriformes Họ: Passeridae
  Có 35 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 4 loài.
  1. Chim sẻ, sẻ nhà, sẻ ngựa Passer domesticus
  2. Sẻ hung Passer rutilans
  3. Sẻ bụng vàng hay Sẻ bụi vàng Passer flaveolus
  4. Sẻ hay se sẻ, chim sẻ, chim thẻ, chim ri Passer montanus
 87. Họ Sẻ đồng Bộ: Passeriformes Họ: Emberizidae
  Có 275 loài trên thế giới và tại Việt Nam có 8 loài.
  1. Sẻ đồng mào Melophus lathami
  2. Emberiza tristrami (A)
  3. Sẻ đồng đầu xám Emberiza fucata
  4. Sẻ đồng lùn Emberiza pusilla
  5. Sẻ đồng ngực vàng Emberiza aureola
  6. Sẻ đồng hung Emberiza rutila
  7. Sẻ đồng mặt đen Emberiza spodocephala
  8. Emberiza pallasi (A)
 88. Họ Sẻ thông  Bộ: Passeriformes Họ: Fringillidae
  Có 137 loài trên thế giới, trong đó tại Việt Nam có 13 loài.
  1. Sẻ dồng đầu đen hay Sẻ thông đầu đen, sẻ núi Fringilla montifringilla (A)
  2. Sẻ hồng Nêpan Carpodacus nipalensis
  3. Sẻ hồng mura hay Sẻ thông mura Carpodacus erythrinus
  4. Mỏ chéo Loxia curvirostra
  5. Carduelis spinoides
  6. Sẻ thông họng vàng Carduelis monguilloti (E)
  7. Sẻ thông đầu đen hay Sẻ dồng đầu đen Carduelis ambigua
  8. Sẻ thông Siskim Carduelis spinus (A)
  9. Sẻ thông đầu xám Carduelis sinica
  10. Sẻ mỏ ngắn hay Sẻ thông mỏ ngắn Pyrrhula nipalensis
  11. Mỏ to đầu đen Eophona migratoria (A)
  12. Mỏ to cánh đốm Mycerobas melanozanthos
  13. Mỏ to lưng đỏ Haematospiza sipahi
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét