Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Dianthus (Chi Cẩm chướng)

Chi Cẩm chướng (danh pháp khoa học: Dianthus) là một chi của khoảng 300 loài trong thực vật có hoa của họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae), có nguồn gốc chủ yếu ở châu Âuchâu Á, với một vài loài được tìm thấy ở miền bắc châu Phi, và một loài (D. repens) ở khu vực ven Bắc cực của Bắc Mỹ. Tên gọi chung trong tiếng Việt của các loài này là cẩm chướng. Tên gọi khoa học Dianthus có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp dios ("thần, thánh") và anthos ("hoa"), và nó được nhà thực vật học Hy Lạp Theophrastus (khoảng 370 TCN - 285 TCN) đặt ra.
Các loài trong chi này chủ yếu là cây thân thảo sống lâu năm, một số ít là một năm hay hai năm, và một số là các cây bụi thấp với thân dạng gỗ. Lá đơn, mọc đối, màu lục-xám hay lục-lam. Hoa có 5 cánh hoa, thường với mép nhăn, và gần như ở mọi loài thì có màu từ hồng nhạt tới sẫm. Một loài (D. knappii) có hoa màu vàng với phần ở giữa màu tím tía.
Các loài trong chi Dianthus bị ấu trùng của một số côn trùng thuộc bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) phá hại, như Mamestra brassicae, Gymnoscelis rufifasciata, Noctua pronubaHadena bicruris. Ngoài ra, ba loài của chi Coleophora chỉ phá hại các loài của chi Dianthus là: C. dianthi, C. dianthivoraC. musculella (chỉ trên D. suberbus).

 1. Dianthus alpinus
 2. Dianthus amurensis
 3. Dianthus anatolicus
 4. Dianthus arenariushttp://www.luontoportti.com/suomi/images/10306.jpg
 5. Dianthus armeria – Cẩm chướng Deptford
 6. Dianthus barbatus – Cẩm chướng thơm lùn
 7. Dianthus biflorus
 8. Dianthus brevicaulis
 9. Dianthus callizonus
 10. Dianthus campestris
 11. Dianthus capitatus
 12. Dianthus carthusianorum – Cẩm chướng Carthusia
 13. Dianthus caryophyllus - Cẩm chướng thơm
 14. Dianthus chinensis - Cẩm chướng gấm
 15. Dianthus cruentus
 16. Dianthus deltoides – Cẩm chướng trinh nữhttp://de.academic.ru/pictures/dewiki/68/DianthusDeltoides.jpg
 17. Dianthus deltoides Albahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Dianthus_deltoides_04.jpg
 18. Dianthus deltoides 'Arctic Fire'http://www.thompson-morgan.com/medias/sys_tandm/8796371288094.jpg
 19. Dianthus deltoides 'Arctic Fire' (Maiden pink)http://www.finegardening.com/CMS/uploadedImages/Images/Gardening/Plants/dianthusdeltoidesarticfire_alaincharest_1_lg.jpg
 20. Dianthus deltoides "Leuchtfeuer" http://www.gardensandplants.com/images/plants/Dianthus%20deltoides%20Leuchtfeuer.jpg
 21. Dianthus deltoides 'Brillant'http://www.zeutschergarten.de/dianthus.jpg
 22. Dianthus Deltoides REDhttp://www.gardenbestbuys.com/Portals/7/product/images/prd0e19bea1-c807-46e3-b6e3-c5e3318e8e76.jpg
 23. Dianthus erinaceus
 24. Dianthus freynii
 25. Dianthus fruticosus
 26. Dianthus furcatus
 27. Dianthus gallicus – Cẩm chướng Pháp hay cẩm chướng Jersey
 28. Dianthus giganteus
 29. Dianthus glacialis
 30. Dianthus gracilis
 31. Dianthus graniticus
 32. Dianthus gratianopolitanus – Cẩm chướng CheddarDianthus gratianopolitanus Cheddar pink Pudenellike Vuorineilikka Oeillet Œillet Grenoble Rotsanjer Garofano Grenoble Pünkösdi szegfű Pfingstnelke goździk siny klinček hvozdík sivý Bergnejlika Гвоздика серовато-голубая
 33. Dianthus gratianopolitanus 'Bath's Pink'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Dianthus_Baths_Pink_08.jpg
 34. Dianthus gratianopolitanus 'Grandiflorus'http://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/PlantFinder/low/Y210-0901021.jpghttp://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/PlantFinder/low/Y210-0901020.jpg
 35. Dianthus haematocalyx
 36. Dianthus knappii
 37. Dianthus lusitanus
 38. Dianthus microlepsis
 39. Dianthus monspessulanus
 40. Dianthus myrtinervius
 41. Dianthus nardiformis
 42. Dianthus nitidus
 43. Dianthus pavonius
 44. Dianthus petraeus
 45. Dianthus pinifolius
 46. Dianthus plumarius – Cẩm chướng dại, cẩm chướng cỏ
 47. Dianthus pungens
 48. Dianthus repens – Cẩm chướng Bắc cực
 49. Dianthus scardicus
 50. Dianthus seguieri
 51. Dianthus simulans
 52. Dianthus spiculifolius
 53. Dianthus squarrosus
 54. Dianthus subacaulis
 55. Dianthus superbus – Cẩm chướng lớn
 56. Dianthus sylvestris
 57. Dianthus zonatus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét