Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Vernonia amygdalina Del - cây Lá đắng (lá mật gấu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét