Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Ocimum basilicum purpureum (đồng nghĩa Ocimum basilicum purpurascens, Ocimum basilicum violaceum, Ocimum basilicum purpureum, Ocimum medium, Ocimum nigrum) - Húng tía, húng lá đỏ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét