Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Capsicum baccatum 'Christmas Bell' Medium Chilli Pepper.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét