Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

(Black and White) Sumatran Laughingthrush (Garrulax bicolor)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét