Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

A blue Indian Rose-ringed Parakeet (Psittacula Krameri Manillensis)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét