Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Đẹp ngỡ ngàng, Hoa chuối

Người Việt Nam dùng tên “chuối” để chỉ chung cho nhiều tập hợp loài thuộc nhiều họ và chi khác nhau, từ một số chi trong họ Chuối – Musaceae, trong đó chi Musa có số lượng loài lớn nhất, bao gồm nhiều loài, giống chuối ăn quả, chuối lấy sợi và chuối kiểng, đến nhiều loài thuộc họ Ngải hoa – Cannaceae như chuối hoa, chuối củ…
Chỉ riêng trong hơn 50 loài chuối thuộc chi Musa, đã có nhiều loài chuối kiểng được nhiều nơi trên thế giới chọn làm cây cảnh quan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét