Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Huperzia serrata (Thunb.) Trevis-Lycopodium serratum Thunb-cây Thông Đất (tên khác Thạch tùng thân gập).Huperzia squarrosaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét