Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Họ Ngổ trâu Callitrichaceae

Họ Ngổ trâu Callitrichaceae chỉ có 1 loài ở Việt Nam, đó là 1 loài cỏ thuỷ sinh mọc hoang gặp ở Đà Lạt và các tỉnh phía Bắc.

1. Callitriche stagnalis Scop. : Ngổ trâu, Diễm mao


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét