Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Taccaceae : Họ Râu hùm, họ Củ Nưa

Họ Râu hùm Taccaceae ở VN chỉ có khoảng 5 loài, tôi chỉ có gặp 1 loài:

1. Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze : Củ nưa, Bạch tinh
Cây gặp có ở Vũng Tàu, Côn Đảo, đảo Nam Du


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét